Pasillo tercera planta
Aula de infantil
Alumnos del CRC